top of page

ประสบการณ์มากกว่า 8 ปีในด้านธุรกิจ Logistics & Supply Chain

หลายๆธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจระดับโลกต้องตั้งเป้าหมายไปที่การตลาดระหว่างประเทศ

ดังนั้น บริษัทฯ ของเราจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ รวมถึงความรู้เรื่อง Logistics เพื่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออก จะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของ Logistics เช่น ถูกหลอก ถูกโก่งราคา รวมไปถึงธุรกิจและการค้าขายระหว่างประเทศต้องชะงักลง หรืออาจจะถึงขั้นล้มละลาย เพียงเพราะว่า ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในสถานการณ์ที่สูงขึ้นในสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา แล้วไม่มีความเข้าใจ ถึงปัญหาที่แท้จริง และเตรียมการรับมือไว้

มากไปกว่านั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ต้องมาขาดทุนกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ซ่อนอยู่ 

เราจึงตั้งใจสร้างธุรกิจที่มั่นคงและสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าของเรา

SLPS คือ Superior Logistics Provider & School เพราะเราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการด้าน Logistics

About Us (1).png
About Us (3).png
bottom of page